Händel-Werke-Verzeichnis

Händel-Werke-Verzeichnis (HWV) er den katalogen over Georg Friedrich Händels verk som er vanligst i bruk. Den er ordnet tematisk og ble utarbeidet mellom 1978 og 1986 av Bernd Baselt og presentert i Händel-Jahrbuch (HJb) som Verzeichnis der Werke Georg Friedrich Händels.

Senere er det utført korrektur og enkelte utvidelser er tilkommet, men den opprinnelige nummereringen er stort sett intakt.

Den tematiske katalogen viser åpningstaktene for hvert verk og gir omfangsrik informasjon om originalmanuskripter, tidlige trykk etc.

Det finnes tidligere fortegnelser, blant annet av John Mainwaring (London 1760), Charles Burney (London 1785), W. S. Rockstro (London 1883), W. C. Smith (HJb 1956), A. C. Bell (1972).

HWV Kategori
1–42 Operaer
43–45, 218 Leilighetsmusikk
46–48, 50–71 Oratorier
49, 72–76 Oder og maskespill
77–177 Kantater
178–199 Italienske duetter
200, 201 Italienske trioer
202–210, 269–277, 284–286 Salmer
211–217, 219–227 Italienske arier
226, 228 Engelske sanger
229 Tyske kirkekantater
230, 233, 234, 244, 245 Italienske hellige kantater
231, 239, 240, 242 Motetter
232, 236–238 Psaltersalmer
235, 241, 243 Antifoner
246–268 Hymner
278–283 Lovsanger
287–311, 343 Konserter
312–335 Concerti grossi
336–345, 347–356, 413 Orkesterverker
357–379, 406–409, 412, 419–421 Solosonater
380 to 405 Triosonater
346, 410, 411, 414–418, 422–424 Verker for blåserensembler
425–612 Klaververk
A1, A3, A4, A6–A9, A10, A12 Appendiks: arrangementer av andre komponisters verk

Legg merke til at det er hull og uregelmessigheter i HWV-systemet, så tabellen over bør bare ses på som veilendende.

HWV-systemet kan ikke brukes til å utleda at Händel komponerte akkurat 612 verk: Kombinasjonen unummererte verk, tapte verk, verk som er feilaktig tilskrevet Händel, spuriøse verk, varianter (eksempelvis HWV 251 a-d), grupperte verk (f.eks. HWV 229 1-7) og arrangementer (f.eks. HWV 482 1-4) gjør det umulig å bestemme det eksakte antall verk Händel komponerte.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata