Gymnastikk

idrettsgren
For idrett, se rytmisk gymnastikk eller turn

Gymnastikk er avledet av det greske ordet «gymnos» som betyr naken. Idretten ble drevet i naken tilstand i det gamle Hellas. Gymnastikk er brukt som begrep for systematiske øvelser for utvikling av styrke, smidighet og harmoni.

Gymnastikk for damer i Stockholm

Gymnastikk (kort gym) er et skolefag i mange vestlige land. I Norge er gymnastikk et skolefag i en del privatskoler. I den offentlige skolen heter det tilsvarende faget kroppsøving.

Gymnastikk er utgangspunktet og bakgrunnen for idrettene turn, rytmisk gymnastikk (RG) og trampoline. Ulike former for vanngymnastikk har samme bakgrunn. Synkronsvømming er en organisert form for vanngymnastikk.

Militæret tok i bruk gymnastikk for å systematisere den fysiske treningen av soldatene så tidlig som på midten av 1800-tallet. Denne formen for gymnastikk ble utviklet til linjegymastikk og troppsgymnastikk, og etter hvert brukt i parader og oppvisninger. Troppsgymnastikk har vært en populær konkurranseform. Det var den militære formen med troppsgymnastikk som først ble innført som fysisk fostring i skolen.

Eksterne lenker

rediger