Gylle er en blanding av bløtgjødsel og vann. Gylle er en viktig gjødselressurs i landbruket. Vannet binder ammoniakken (NH4+) i gyllen og øker utnyttelsen og minsker taper under spredning.