Gunnarstorp (Østfold)

Gunnarstorp er en gård i Skjeberg i Sarpsborg kommune i Østfold.

Den store gravhaugen på toppen av Gunnarstorp gravfelt

Stedet er kjent for et stort gravfelt fra bronsealderen og tidlig jernalder. I løpet av årene 1956-63 ble det funnet 153 gravanlegg her, de aller fleste varianter av steinlegninger, men det finnes også gravrøyser, bautasteiner og runde steinsetninger. Feltet er ikke totalgravd, og kan romme mange flere anlegg.

Spesielt for dette feltet er at mange av de anleggene som er funnet ikke rommer noen påviselig grav. Likevel er det ikke mulig å påvise noen direkte forskjell mellom virkelige graver og de tomme. I de tilfellene der graver er påvist, er det utelukkende tale om branngraver, dvs. kremasjoner. Det er analysert flere radiologiske dateringer, som viser at feltet har vært i bruk fra yngre bronsealder til yngre romertid. Hovedvekten av anleggene synes å være fra perioden 800 – 200 f.Kr.

LitteraturRediger

Wangen, Vivian: Gravfeltet på Gunnarstorp. Et monument over dødsriter og kultutøvelse i 1200 år, Universitetets Oldsaksamling Skrifter, Ny rekke nr. 21. Oslo 1998

Eksterne lenkerRediger

«Gunnarstorp (Østfold)». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.