Gudshus

bygning brukt til religionsutøvelse: gudstjenester, bønn, seremonier, ritualer, andaktsmøter, tilbedelse

Gudshus er bygninger brukt til religionsutøvelse: gudstjenester, bønn, seremonier, ritualer, andaktsmøter og tilbedelse.

De ulike religionene har hver sine navn og funksjon for de ulike bygningene: