Stupa, også kalt dagoba i enkelte land (som Kina, Sri Lanka) er et eldgammel opprinnelig indisk gravbygg til oppbevaring av relikvier etter konger og fremstående personer.

Stupa ved Samye Ling-klosteret i Skottland
Stupa ved Borobudur

De buddhistiske stupaene hevdes å innholde relikvier etter Buddha selv: da Buddha var død, sies det at kroppen hans ble kremert og asken og levningene ble fordelt mellom indiske konger. Det ble så bygd en rekke stupaer til å huse delene. Senere bygde buddhistene stupaer også for andre viktige skikkelser fra buddhismens tidligste periode.

Ingen av de eldste stupaene er intakte i dag, men det ble også bygd en rekke stupaer i løpet av buddhismens store ekspansjonsperiode, da religionen fikk beskyttelse fra den indiske keiseren Ashoka. På denne tiden ble enkelte stupaer viktige pilegrimsmål. Etter hvert som prestisjen økte, ble mange av dem kledd i stein, ofte med billedhuggerarbeider som skildrer episoder fra Buddhas liv. Stupaen står for den fullkomne tilstand Buddha når i nirvana.