Guanxi (forenklet kinesisk: 关系, tradisjonell kinesisk: 關係, pinyin: guānxì) er et kinesisk begrep som beskriver en fremtredende kinesisk form for sosiale nettverk. Guanxi er et gammelt og meget utbredt sosialt fenomen blant kinesere både i og utenfor Kina. Det gjør seg gjeldende i alle sosiale deler av det kinesiske samfunn. Det er et forhold som er basert på felles interesser og goder. Konseptet har fellestrekk med det filippinske utang na loob.

Når guanxi er etablert mellom to eller flere personer, er det mulig å be om tjenester fra hverandre. Det kan karakteriseres som et slags kredit/debet-transaksjoner. Jo større guanxi-nettverk man har, desto flere tjenester kan man hente inn når man har bruk for dem.

Nært relaterte begreper er gǎnqíng – et mål som lodder dybden innen en mellommenneskelig relasjon, rénqíng – den moralske plikt til å vedlikeholde denne relasjonen ved å gjøre rett og skjell for seg, mian (eller mianzi) – sosial status og prestisje, og liǎn – det å bli oppfattet som en moralsk korrekt aktør innen fellesskapet.

LitteraturRediger

  • Gry Murud: Utdanning og makt: Sosiale og økonomiske endringer i det kontemporære Kina, hovedfagsoppgave, Oslo:Universitetet i Oslo, 2006