Ganqing (kinesisk: 感情, pinyin: Gǎnqíng) er et viktig konsept for sosiale relasjoner i kinesisk kultur. Det kan løst oversettes med «følelse», og er relatert til konseptet guānxi (relasjonsnettverk). Gǎnqíng reflekterer tonen i de sosiale relasjoner mellom to personer eller to grupper. Man kan tale om å ha god gǎnqíng, som betyr at to personer kommer godt overens, eller dyp gǎnqíng, som betyr at det er sterke følelser involvert innen en relasjon.

Uttrykket gǎnqíng benyttes også politisk, som i uttalelser fra Folkerepublikken Kinas regjering. Da kan det bli vanskelig å gripe dersom man i oversettelsen bentytter ordet «følelser». Hvis man leser i oversettelse at en handling har «såret det kinesiske folks følelser»"[1] kan det være best å tolke dette som om handlingen har «forstyrret relasjonene med det kinesiske folk». I denne kontekst oppfattes bedre den implisitte trussel om at dersom ikke kursen endres, vil samarbeidet med Kina lide.

ReferanserRediger