Gruppe Lambda

Gruppe Lambda var en norsk homofil frigjøringsorganisasjon som besto 1978 - 1992. Gruppe Lambda ble opprettet av tidligere medlemmer av AHF, Arbeidsgrupper for homofil frigjøring, som våren 1978 meldte seg ut av denne organisasjonen etter stadige konflikter med ml-fraksjonen (medlemmer eller tilhengere av Arbeidernes Kommunistparti). Gruppe Lambda deltok i opprettelsen av FHO - Fellesrådet for homofile organisasjoner i Norge, i 1979, og markerte seg blant annet i det internasjonale arbeidet der, med deltakere på konferansene i The International Gay Association (nå ILGA). 1992 nedla gruppen seg selv, som ledd i at de norske homoorganisasjonene gikk sammen om å danne en felles organisasjon, LLH.