Grunnstønad er en av folketrygdens ytelser[1] som skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte misdannelser.

Enkelte tilstander er slik at de nærmest automatisk gir ekstrautgifter til for eksempel dietter, klesslitasje og lignende. (medisiner og tilsvarende blir pr. 2010 vanligvis dekket ved egenandels-/frikortordningen). I andre tilfeller må behovet dokumenteres og ytelsen søkes om.

Stønaden er fra gammelt av satt til en viss prosent av grunnbeløpet, med trinnvis økning ved særlige ekstrabehov. Utbetaling foregår via NAV, som også behandler søknader.

Utenom denne ytelsen, finnes hjelpestønad, som dekker en del andre tilstandsrelaterte utgifter.

Referanser Rediger

  1. ^ «Grunnstønad - www.nav.no». NAV (norsk). Besøkt 19. februar 2017.