Grue (ildsted)

ildsted

En grue er et åpent ildsted for matlaging. Gruen har i sin form store likheter med peisen, og forutsetter som denne at bygningen har skorstein. Mens peisen hører hjemme i stua, er gruen et ildsted for kjøkken og bryggerhus.

Grue, bakerovn og komfyr i eldhus.

I bryggerhuset kan gruen høre sammen med bakerovn og bryggepanne.

Ordet grue kunne også betegne bunnen i en peis som ble brukt til matlagning.