Grua kalkverk

Grua kalkverk var et kalkverk ved Grua i søndre del av Lunner kommune i Viken. Kalkverket ble opprettet ved at en kalkovn ble bygget i 1908, og driften ble utvidet med en større ovn i 1910. Det ble levert kalkstein til Norsk Hydro og Christiania Spigerverk, samt kalkmel til jordbruket. Driften fortsatte frem til 1930-årene.