Groruddalen Historielag

Groruddalen Historielag ble stiftet 27. oktober 1981.

Groruddalen Historielag
Org.formHistorielag
Etablert27. oktober 1981
HovedkontorStabburet Nordtvet gård, Gårdsveien 1 - 3
LandNorge

Lagets formål er å samle og utbre kunnskap om Groruddalens historie. Historielaget skal arbeide for registrering og vern av kulturminner og historiske fornminner av alle slag i Groruddalen, i samarbeid med lokalbefolkningen, lokalavisen Akers Avis Groruddalen, andre historielag, organisasjoner, institusjoner, bydelsadministrasjoner og andre kommunale myndigheter.

Groruddalen Historielag ønsker å gjøre kunnskap om den historiske utviklingen i Groruddalen, kulturverdier og annet materiale tilgjengelig for lokalbefolkningen. Dette søkes oppnådd ved å arrangere turer, utstillinger o.l., gjennom publisering av artikkelstoff og på annen måte. Siden 1985 har historielaget gitt ut i alt 22 årbøker (2009) med lokalhistoriske artikler fra bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, og har planer om ny årbok hvert år framover. En rikholdig bildebase, hvor det stadig tilflyter nye objekter, er tilgjengeling på Internett i samarbeid med Deichmanske Bibliotek. Gjennom de seneste årene har medlemstallet ligget noenlunde stabilt på om lag 550. Groruddalen Historielag har kontor på Nordtvet gård i et stabbur fra slutten av 1700-tallet. Stabburet, som har et sekskantet klokketårn dekorert med linnormer utskåret i tre, har opprinnelig stått på Nedre Grorud gård. Historielaget utgir medlemsbladet AkersDølen som kommer med fire nummer i året.

Groruddalen Historielag er medlem i Fellesrådet for historielagene i Oslo.

Styre rediger

  • Leder: Dan Brovold
  • Nestleder: Kristian Skaane
  • Regnskapsfører: Øivind Bjørklund
  • Sekretær: Sigrun Opheim
  • Styremedlem: Anne Finhammer
  • Styremedlem: Guri E. Bramness
  • Styremedlem: Kari
  • Styremedlem: Trine
  • Varamedlem: Tore Bakker
  • Varamedlem: Geir

Prosjekter rediger

Groruddalen Historielag har flere prosjekter, de viktigste er:

Eksterne lenker rediger