Grensesnittbeskrivelsesspråk

et hvilket som helst datamaskinspråk som brukes til å beskrive en programvarekomponents grensesnitt

Et grensesnittbeskrivelsesspråk (engelsk: interface description language, IDL) er en fellesbetegnelse for et språk som lar et program eller objekt skrevet på et kjent språk kommunisere med et annet program skrevet på et ukjent språk. IDL-er beskriver et grensesnitt på en språk-uavhengig måte, hvilket muliggjør kommunikasjon mellom programvarekomponenter som ikke deler samme språk, som for eksempel mellom deler skrevet i C++ og deler skrevet i Java.

IDL-er brukes ofte i programvare for eksterne prosedyrekall. I slike tilfeller kan maskinene på hver side av koblingen bruke forskjellige operativsystemer og programmeringsspråk, og IDL-en bygger en bro mellom de to forskjellige systemene.

Programvaresystemer basert på IDL-er inkluderer Sun sin ONC RPC, Open Group sin Distributed Computing Environment, IBM sin System Object Model, Object Management Group sin CORBA (som implementerer OMG IDL, en IDL basert på DCE/RPC) og Data Distribution Service, Mozilla sin XPCOM, Microsoft sin Microsoft RPC (som utviklet seg til COM og DCOM), Facebook sin Thrift og W3C sin WSDL for vevtjenester.

Se ogsåRediger