Graverens Teglverk

Graverens Teglverk, også kalt Graveren, var et teglverk i Sandnes i Rogaland. Virksomheten ble etablert som Østraadts Teglværk i 1852, men skifta navn som aksjeselskap i 1877.[1] Fram til 1926 produserte fem fabrikkanlegg først og fremst ulike typer bygningsprodukter i tegl (takpanner, drensrør for drenering i blant annet landbruket og murstein), siden også mer kunstnerisk keramikk.[2] I 1976 fusjonerte Graveren med Ganns Potteri & Teglverk til A/S Gann-Graveren,[3] et selskap som seinere ble kalt Sandnes Tegl AS. Det ble lagt ned i 1994.

Jernbanen i Sandnes i Rogaland i 1953 med blant annet leirbaner og pipene på Graverens teglverk innerst i Vågen i bakgrunnen. Virksomheten ved Graveren begynte i 1852 og opphørte i 1994. Industribygga er i dag revet eller ombygd til kontorer og boliger.

Teglverks- og pottemakerindustrien i SandnesRediger

 
Sandnes 1912 med flere teglverk ved Gandsfjordens leirete strand: Ganns potteri- og teglverk ved jernbanestasjonen midt på kartet, Nynæs og Altona lenger øst, og det omfattende Graverens teglverk innerst i Vågen.
 
Panoramafoto av Sandnes, trolig på 1950-tallet, der en kan skimte fabrikkbygninger og -skorsteiner fra den omfattende teglverks- og pottemakerindustrien i byen.

Det finnes leirgrunn overalt i Sandnes, og den første produksjonen av teglstein på stedet kom i gang allerede 1783–84. Etter hvert som teglverks- og pottemakerindustrien vokste, oppsto byen og en kunne snakke om «de sju teglverka i Sandnes»:[4]

  1. Sandnæs teglverk (Gamlaverket, 1784–1916)
  2. Graverens teglverk (Østraadts Teglværk, 1852–1997)
  3. Ullendals teglverk (Graverens teglverk nr. 3, 1860–1976)
  4. Altona Teglverk (1854-1920)
  5. Nynæs teglverk (O.C. Østraadt AS) (1873–1959)
  6. Ganns potteri- og teglverk (1873–1976)
  7. Lura teglverk limit (1900–1917)

ReferanserRediger