Grave (masseenhet)

Grave var en måleenhet for masse som var lik 1 kubikkdesimeter vann. Grave har symbolet gv. Enheten ble innført under den provisoriske innføringen av metersystemet i Frankrike i 1793. I 1795 ble gram eller gramme fastsatt som legal grunnenhet for masse. Begrepet grave ble senere endret til kilogram, og den 20. mai 2019 ble definisjonen endret til å være basert på Plancks konstant.

KilderRediger