Et gratiale [gra(t)siale] (av latin: gratia) eller en gratifikasjon (av latin gratificari, via fransk gratification) er en ekstra påskjønnelse, enten i form av pengebeløp eller andre gaver. Arbeidsgivere gir normalt gratialer til sine ansatte som oppmuntring, belønning eller erkjentlighet ved siden av lønnsslippen. I privat sammenheng er det rundt juletider vanlig med julegratiale.