Grain er en engelsk måleenhet som er 1/7000 av et pund (453,59237 gram/7000 = 0,06479891 gram). Enheten var fra gammelt regnet for vekten av ett byggkorn (engelsk barley-grain). Tre grain ble dessuten til en karat vekt (= ett frø fra johannesbrødfrukten).

Vekten på prosjektiler til skytevåpen oppgis ofte i grain av amerikanske produsenter, mens europeiske produsenter vanligvis oppgir i gram.

Omregningsfaktor:

  • Grains x 0,0648 = gram (avrundet, omtrenglig omregning)
  • Gram x 15,43 = grains (avrundet, omtrenglig omregning)

Enheten brukes idag hovedsakelig i Norge som måleenhet for skyttere som lader sine egne patroner ettersom enheten brukes i amerikansk ladedata og våpenlitteratur. Europeisk ladedata og våpenlitteratur oppgir istedet ofte mål i SI-enheten i gram, og gram og grain brukes derfor til en viss grad om hverandre. Den vanlige forkortelsen for grain gr, som ikke må forveksles med den vanlige forkortelsen for gram g (gram forkortes også av og til gr, men dette er mindre vanlig). Da bruken av grain er godt innarbeidet til lading (særlig til pistolammunisjon) medfører dette få konflikter eller misforståelser for den som bruker dette i forbindelse med egenproduksjon av ammunisjon. Måleenhetsnavnet brukes dog i andre sammenhenger i Nord-Amerika.

Moderne digitale kruttvekter kan ofte veksle mellom gram og grain.

Se ogsåRediger