Grain er en engelsk måleenhet som er 1/7000 av et pund (453,59237 gram/7000 = 0,06479891 gram). Enheten var fra gammelt regnet for vekten av ett byggkorn (barley-grain). Tre grain ble dessuten til en karat vekt (= ett frø fra johannesbrødfrukten).

Omregningsfaktor:

  • Grains x 0,0648 = gram.
  • Gram x 15,43 = grains.

Enheten brukes idag hovedsakelig i Norge som måleenhet for skyttere som lader sine egne patroner. Grunnen til at denne brukes på tross av SI-enheter er mengden av ladedata som kommer fra hovedsakelig USA. Vekter til veiing av krutt har nesten uten unntak bare grain som skala. Vekten på prosjektiler til personlige skytevåpen oppgis vanligvis også bare i grain.

Da dette er godt innarbeidet medfører dette ingen konflikter eller misforståelser for den som bruker dette i forbindelse med egenproduksjon av ammunisjon. Måleenhetsnavnet brukes dog i andre sammenhenger i Nord-Amerika.