Grønlandskommisjonen

Grønlandskommisjonen (dansk: Grønlandskommissionen) var en kommisjon som ble nedsatt i 1948 av danske og grønlandske myndigheter.

Danmarks daværende statsminister, Hans Hedtoft, var sentral i etableringen av denne kommisjonen.

Kommisjonen ble etablert i et forsøk på å bedre levestandarden blant grønlenderne. De gjorde en utredning, og leverte i 1950 sin inntilling, som bl.a. anbefalte at Grønlands status som koloni skulle opphøre, slik at de ble innlemmet i Danmark som et amt. Kommisjonen ble deretter oppløst.

I 1953 ble forslaget gjennomført – Grønland ble ved grunnlovsendringen av 5. juni 1953 dansk amt. Dette betød bl.a. at grønlenderne ble likestilt med befolkningen i Danmark, økonomisk og juridisk.

I tiåret etter kommisjonens innstilling ble det også bevilget store beløp til modernisering og utbygging av det grønlandske samfunnet. Dels forsøkte man å fjerne statsmonopolet på handel, dels forsøkte de å bedre vilkårene for utenlandske investeringer på Grønland. Dette skulle føre til etableringer av industri på Grønland, med påfølgende økonomisk vekst. På denne måten skulle det også bli mulig å bygge ut skoleverket og helsevesenet, og bedre boligstandarden der.

KuriosaRediger