Gowers tegn

Gowers tegn er en klinisk observasjon av barn med muskelsykdom.

Barn som lider av enkelte muskelsykdommer klarer ikke å reise seg opp fra liggende stilling uten å klatre på seg selv eller sine omgivelser. Dette er et uttrykk for redusert kraft i de proksimale muskelgruppene.

Sykdommer hvor Gowers tegn er et klinisk funn: