En gmina er den laveste administrative inndeling i Polen, og tilsvarer kommuner i andre land. Gminaene finnes i tre typer:

  • bykommune (gmina miejska), bestående av én by
  • blandet kommune (gmina miejsko-wiejska), bestående av en by og omkringliggende landsbyer
  • landkommune (gmina wiejska), bestående av kun landsbyer
Kart over gminaene i Polen

Lovorganet i gminaene er kommunerådet (rada gminy) ledet av en wójt (i landkommuner), ordfører (burmistrz; i blandede kommuner og bykommuner) eller bypresident (prezydent miasta; i bykommuner med mer enn 50 000 innbyggere), som sitter med den utøvende makten.