Glemselskurve

Glemselskurven illustrerer minskningen i minnet med tiden. Et relatert konsept er styrke av minne som refererer til varigheten av minne-spor i hjernen. Desto sterkere minne, desto lenger kan vi huske det. En typisk graf av glemsels-kurve viser at mennesker tenderer til å halvere sin hukommelse av nylig innlært materiale i løpet av dager eller uker dersom det ikke skjer en repetering av det innlærte materialet.

Eksempel på glemselskurve.

Innlæringen av nylig opplevde hukommelseselementer skjer for en stor del i en struktur i hjernen kalt hippocampus, populært kalt havhesten.

ReferanserRediger