Gjestal

tidligere kommune i Rogaland

Gjestal er en tidligere selvstendig kommune i Rogaland fylke, opprettet som Gjestal formannskapsdistrikt i 1837.

1. januar 1965 ble Gjestal slått sammen med deler av Bjerkreim, Forsand og Høle kommuner samtidig som navnet ble endret til Gjesdal kommune.

1. januar 1970 ble en ubebodd del av Time kommune overført til Gjesdal. 1. januar 1989 ble gnr 32 bnr 13 i Time kommune overført til Gjesdal.