En gjengetolk er et verktøy som brukes til å måle formen og stigningen til en gjenge. Sammen med ytrediameteren på gjengen (som kan måles med et skyvelære) kan dette brukes for å klassifisere en gjenge. Gjengetolker kan brukes både på innvendige og utvendige gjenger.

Tre sett med gjengetolker. Fra toppen: ISO-metrisk, trapes og britisk Whitworth.

Den enkleste typen gjengetolk er ikke et nøyaktig måleinstrument, men snarere et verktøy som tillater brukeren å raskt identifisere gjengeprofilen og stigningen. De enkleste gjengetolkene kan ikke brukes for å si noe om toleransene på gjengen, da må man bruke et kalibrert grenselære (gå/stopp tolk).

Bruk av gjengetolk

rediger
 
Bruk av gjengetolk.

For å bruke en gjengetolk må man finne et blad på tolken som passer til gjengen. Dersom man for eksempel bruker en metrisk gjengetolk på tommegjenger vil man ikke få presis måling. Dersom gjengen er av ukjent opphav kan det kreve en del prøving og feiling å finne den korrekte stigningen.

Når man har funnet et blad som ser ut til å passe skal brukeren presse målebladet mot gjengen. Dersom tennene på tolken passer så godt som helt inntil tennene på gjengene har man funnet stigningen, og kan da lese av stigningen fra tallet på bladet. Dersom pasningen ikke er bra bør man forsøke med et annet blad.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger