Gjenanskaffelsesverdimodellen

Gjenanskaffelsesverdimodellen er en regnskapsmodell hvor alle verdier er ført opp til gjenanskaffelseskostnaden.[1] Andre regnskapsmodeller er historisk kost modellen og nåverdimodellen.[1]

I Norge er anleggsmidler i stor grad bokført til historisk kost da dette er hovedregelen gitt i regnskapsloven[2] Omløpsmidler verdivurderes som regel til laveste verdi av historisk kost og gjenanskaffelseskostnad for, da dette er hovedregelen for omløpsmidler i regnskapsloven[3] som kan begrunnes med forsiktighetsprinsippet.[4] I Norge er det en konservativ holdning til verdifastsettelse[5], men innføringen av IFRS har ført til at verdier i større grad kan verdivurderes til virkelig verdi og til og med oppskrives[5].

ReferanserRediger

  1. ^ a b Tellefsen, Jan Terje; Langli, John Christian (2005). «Tre forskjellige målegrunnlag». Årsregnskapet (norsk) (8 utg.). Gyldendal Norsk Forlag. s. 235. ISBN 9788205311664. 
  2. ^ Finansdepartementet (17.07.1998). «Regnskapsloven - § 5-3. Anleggsmidler» (web) (norsk). Lovdata. Besøkt 9. mai 2011. 
  3. ^ Finansdepartementet (17.07.1998). «Regnskapsloven - § 5-2. Omløpsmidler» (web) (norsk). Lovdata. Besøkt 9. mai 2011. 
  4. ^ Finansdepartementet (17.07.1998). «Regnskapsloven - § 4-1. Grunnleggende regnskapsprinsipper» (web) (norsk). Lovdata. Besøkt 9. mai 2011. 
  5. ^ a b Tellefsen, Jan Terje; Langli, John Christian (2005). «Den norske regnskapsmodellen - dens formål og fundament». Årsregnskapet (norsk) (8 utg.). Gyldendal Norsk Forlag. s. 136. ISBN 9788205311664.