Gjeldsoffer er en skyldner som har mistet kontrollen over gjelden uansett grunn. En annen definisjon, i en mer snever betydning er; en skyldner som har mistet kontrollen over gjelden grunnet en uforskyldt begivenhet, for eksempel bortfall av inntekt eller et betydelig økonomisk tap uten skyld. Det synes som den første definisjon av begrepet gjeldsoffer er mest vanlig, men en har da kommet langt fra den alminnelig betydning av begrepet "offer".

I gjeldsordningsloven brukes ikke begrepet «gjeldsoffer», men det er ikke tvil om at skyld eller ikke skyld i at gjelden er kommet ut av kontroll, kan få rettslig betydning når støtenhetskriteriet skal avgrenses. Har skyldner uforskyldt mistet kontrollen over økonomien, kan det neppe være støtende å åpne offentlig gjeldsforhandling, hvis ikke andre vilkår i loven er til hinder for en gjeldsordning.

Se også

rediger