Gjalkeren var den norske middelalderbyens kontrollør av mål og vekt. Handel skulle foregå på en korrekt måte, uten lureri og falskhet. Autorisert mål og vekt var en forutsetning. Gjalkeren hørte til de utøvende bytjenestemennene, som satte kongsmaktens lover og forordninger på dette område i kraft. Kontrolleksemplarer av mål og vekt ble oppbevart hos kongens lagmann, og gjalkeren kontrollerte sine eksemplarer mot disse, og igjen måtte kjøpmennene justere sitt mål og vekt mot gjalkeren.[1]

Gjalkerens rolle i middelalderbyen kan sammenlignes med den rollen som Justervesenet ivaretar i dagens samfunn.

Referanser rediger

  1. ^ Helle, Knut, Eliassen, Finn-Einar, Myhre, Jan Eivind og Stugu, Ola Svein; Norsk byhistorie, urbanisering gjennom 1300 år, s. 102. Oslo 2006 ISBN 82-530-2882-2