Gammel pakke Gitanes

Gitanessigøynerkvinner») er et fransk sigarettmerke. Det er for tiden eid av Altadis, og var før det eid av SEITA. Det ble opprinnelig rullet av mørk eller brun tobakk, i motsetning til blondes. I samsvar med navnet viser pakkene en silhuett av en spansk sigøynerkvinne som spiller tamburin. Pakkene har alltid vært i fargene svart, blå og hvit.

Merket selges i dag både som den nyere «Gitanes Blondes» og som den klassiske «Gitanes Brunes».

Produksjonen i Frankrike er nylig innstilt, med kun en fabrikk i drift i Nederland. Dette skyldes hovedsakelig økningen av tobakksavgifter i Frankrike, som har presset opp prisen på franske sigaretter til samme nivå som de produsert i USA, noe som har ført til at de mere aggressivt promoterte merkene som Marlboro nå har overtatt storparten av markedet.