Gironden

(Omdirigert fra «Girondinerne»)

Gironden var en moderat (republikansk) politisk fraksjon under den franske revolusjonen, i kamp med jakobinerne. Navnet skyldes at flere av grupperingens ledere kom fra Gironde.

Arreesterte girondinere, i fengselet La Force

Blant de mest fremtredende girondinerne var Jacques Pierre Brissot. Girondinerne hadde sin storhetstid i den lovgivende forsamlingens tid (1791–1792). I det etterfølgende nasjonalkonventet ble de utmanøvrert av grupperingen Berget (La Montagne). Girondinerne hadde motsatt seg henrettelsen av den avsatte kongen, og da revolusjonen gikk inn i en mer radikal fase, kunne de ikke lenger forsvare sine posisjoner.

Charlotte Corday var med i dette partiet, og det var hun som tok livet av Jean Paul Marat den 13. juli 1793.