Gimsøysteinen er en runestein fra vikingtiden fra gården Sand på Gimsøya, Vågan kommune, Nordland.

Steinen ble for første gang omtalt i 1810, den sto da antakelig på det opprinnelige stedet, ved veien mellom Gimsøy kirke og sjøen. I 1863 var professor Yngvar Nielsen på stedet, og han anfører at det skal ha vært flere gravrøyser på stedet. Steinen ble innkjøpt av Fortidsminnesmerkeforeningen i 1864, og i 1868 ble den fraktet til Bergen Museum. I 1972 ble den hentet tilbake til Nord-Norge, og den står i dag utstilt i Tromsø museum.

Steinen er 1,7 meter høy, og har en lang innskrift i den yngre runerekken. Gerd Høst tolker den til:

.uki : asa : b: raisþa : uar : aft : .t.aþ : .i. : nafis : þa : is : asi : ... : þaþan : au..ua : staina : þisa :

På moderne norsk skulle dette bli: .uki Åses bror reiste denne gravrøys etter (…) Næfis (…) da Åse flydde herfra og likeså disse (kjennelige?) steiner

Litteratur rediger

Gerd Høst: Innskriften på Gimsøysteinen. Norsk Tidsskrift for Sprogvitenskap, bind XVIII, Oslo 1958

Gerd Stamsø Munch: Bautasteiner og vei. Et forsøk på nytolkning av reiste stein på Gimsøy i Lofoten. Viking XLV Oslo 1982