Gentsystemet

Gentsystemet er et prinsipp for arbeidsledighetstrygd hvor trygden administreres av en fagforening, mens staten tar ansvar for en del av trygdens finansiering. Systemet er oppkalt etter byen Gent i Belgia, der det først ble introdusert.

Gentsystemet ble introdusert i Sverige i 1935 og benyttes der, med visse modifikasjoner, fortsatt. Det anvendes også i Danmark, Finland og Island, samt delvis i Belgia. Det anvendes ikke i Norge.

Gjennom den nære koblingen mellom fagforening og arbeidsledighetstrygd bidrar gentsystemet til høy fagorganiseringsgrad.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Kjellberg, Anders (2007) "The Swedish Trade Union System in Transition: High but Falling Union Density", i Craig Phelan (ed.) Trade union revitalisation: trends and prospects in 34 countries, Oxford: Peter Lang, isbn = 3-03911-009-8, sid = 270