Generalkirkeinspektionskollegiet

Generalkirkeinspeksjonskollegiet ble opprettet i Danmark 1. oktober 1737. Dets oppgave var å føre tilsyn med lærerne og undervisningen i skolene, kirkene og ved universitetet i både Danmark og Norge. Samtidig fikk det sensur-rett (imprimatur: «kan trykkes») over alle teologiske og religiøse skrifter. På et senere tidspunkt overtok kollegiet også ledelsen av misjonen i Vestindia.

Kollegiet hadde opprinnelig ansettelsesrett, men mistet den i forbindelse med Struensees reformer av administrasjonen i 1771, og denne retten ble overlatt til det danske kanselliet.

I 1791 ble kollegiet opphevet, og dets oppgaver ble overtatt av Danske Kancelli, mens ledelsen av misjonen i Vestindia ble overlatt til Misjonskollegiet (opprettet i 1714).

Arkivet etter Generalkirkeinspeksjonskollegiet ligger delvis i det danske riksarkivet (DRA) og delvis i det norske riksarkivet (NRA)[1]. Protokollrekkene, konseptene og innkomne brev som ble behandlet i kollegiet, er felles for begge riker, og de oppbevares derfor i DRA. Men NRA har mikrofilm av hovedprotokoller, kopibøker og journaler. Noe av arkivmaterialet er gått tapt ved brannen i Vaisenhuset i København i 1795[2].

Referanser

rediger
  1. ^ Johannessen, Knut, Kolsrud, Ole og Dag Mangset (1992). Håndbok for Riksarkivet. Oslo: Ad Notam Gyldendal. s. 52–53. ISBN 82-417-0137-3. 
  2. ^ Rigsarkivet (1943). Vejledende arkivregistratur I, Danske Kancelli og de dermed beslægtede institusjoner. 2. utg. København. s. 155–157. 

Eksterne lenker

rediger