Gemara er en del av den jødiske skriftsamlingen Talmud. Gemara er betegnelsen på talmudrabbinernes utdypende kommentarer til de juridiske avgjørelsene og synspunktene som fremsettes i Misjná.