Geir H. Haardes andre regjering

(Omdirigert fra «Geir Haardes andre regjering»)

Geir H. Haardes andre regjering er en tidligere regjeringIsland.

Etter alltingsvalget 2007 ble det dannet en koalisjon mellom Sjálfstæðisflokkurinn (Selvstendighetspartiet) og Framsóknarflokkurinn (Fremskrittspartiet). Denne koalisjonen fikk flertall på Alltinget, men kun én representant mer enn opposisjonen. Statsminister ble Geir H. Haarde. Haarde (og regjeringen) trakk seg i januar 2009, mye på grunn av finanskrisen som rammet Island svært hardt.

Navn Parti Fra Til
Statsminister Geir H. Haarde Sjálfstæðisflokkurinn 24. mai 2007 1. februar 2009
Utenriksminister Ingibjörg Sólrún Gísladóttir Samfylkingin 24. mai 2007 1. februar 2009
Minister i Navn Parti Fra Til
Handelsdepartementet Björgvin Sigurðsson Samfylkingin 24. mai 2007 25. januar 2009
Kommunikasjonsdepartementet Kristján Möller Samfylkingin 24. mai 2007 1. februar 2009
Utdannings-, forsknings- og kulturdepartementet Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Sjálfstæðisflokkurinn 24. mai 2007 1. februar 2009
Miljødepartementet Þórunn Sveinbjarnardóttir Samfylkingin 24. mai 2007 1. februar 2009
Finansdepartementet Árni Mathiesen Sjálfstæðisflokkurinn 24. mai 2007 1. februar 2009
Fiskeri- og landbruksdepartementet Einar Kristinn Guðfinnsson Sjálfstæðisflokkurinn 24. mai 2007 1. februar 2009
Helsedepartementet Guðlaugur Þór Þórðarson Sjálfstæðisflokkurinn 24. mai 2007 1. februar 2009
Industri-, energi- og turismedepartementet Össur Skarphéðinsson Samfylkingin 24. mai 2007 1. februar 2009
Justis- og kirkedepartementet Björn Bjarnason Sjálfstæðisflokkurinn 24. mai 2007 1. februar 2009
Sosial- og trygghetsdepartementet Jóhanna Sigurðardóttir Samfylkingin 24. mai 2007 1. februar 2009