Gigabit per sekund

(Omdirigert fra Gbit/s)

Gbit/s er en forkortelse for Gigabit per sekund. Giga brukes i sammenheng med telekommunikasjon som 230 dvs. 1 073 741 824, i stedet for SI-enheten 1 milliard. 1 Gbit/s er det samme som 1024 Mbit/s. Gigabit per sekund forkortes også Gbps.

Bitrater
Desimalprefiks (SI)
Navn Symbol Multiplum
kilobit per sekund kbit/s 103
megabit per sekund Mbit/s 106
gigabit per sekund Gbit/s 109
terabit per sekund Tbit/s 1012
Binærprefiks
(IEC 60027-2)
kibibit per sekund Kibit/s 210
mebibit per sekund Mibit/s 220
gibibit per sekund Gibit/s 230
tebibit per sekund Tibit/s 240

Se ogsåRediger