Åpne hovedmenyen

Garsjøen skysstasjon

Garsjøen skysstasjon er et kulturminne i Hurdal kommune i Akershus fylke. Gården har vært i bruk som skysstasjon siden 1795. Den Vestre Trondhjemske Kongevegen gikk gjennom skysstasjonens tun.

I 2014 ble det satt opp informasjonstavler på Garsjøen og to andre steder mellom Hurdal og Toten. Grunnlovsmarkeringen i Hurdal kommune 2014 foregikk på Garsjøen.