Garn (tau)

Garn er en betegnelse for tråd som er spunnet av fiber og som er tiltenkt sjøbruk. Garn kan være enkelt, to-, tre- eller firslått og kan brukes for seg som et tynt snøre eller også betegne den tynneste av de foredlede strengene eller linene et tau slås av.

Garn har forskjellige betegnelser alt etter bruksområde. Utjæret garn kalles hvitt garn.

Kabelgarn er en enkel grov tråd som tvinnes eller slås for bruk til kordeler. Støtsgarn lages av gammelt kabelgarn og kan være enkelt-, to- eller treslått. Det brukes til kledning og reparasjon.

Likgarn blir laget av bedre fiber (hamp) og brukes i liksømmen.

Merling er laget av tjæret hamp og brukes som hyssing.

Sygarn er toslått, utjæret garn som brukes til å sy seil.

Seilgarn er noe tykkere, spinnes gjerne av finere fibre, også det utjæret, to-, tre- eller firslått. I tillegg til seilmakeri, brukes det til fremstilling av kordeler.

Tekkel- eller takelgarn er sterkt, tjæret seilgarn, ofte slått av to eller tre kabelgarn. Det brukes mest til takling av tauverk, men også på wire og til bensling.

Sjømansgarn er tjæret hamp som er løst slått. Det brukes til kledning av wire og bensling. Firslått sjømannsgarn kalles lording.