Universitetsbygningen i Vasaparken

Universitetsbygningen i Vasaparken, er Göteborgs universitets hovedbygning i Vasaparken, Göteborg. Bygningen ble innviet 18. – 19. september 1907.

Göteborgs universitets hovedbygning för administrasjon i Vasaparken, sør for Vasaplatsen.

HistorieRediger

Den 10. november 1887 besluttet bystyret med 35 stemmer mot 15 å opprette en høyskole i Göteborg ifølge vilkårene i donasjonsskrivet av den skotske kjøpmannen David Carnegie († 1890). Pådriver i arbeidet var redaktøren for "Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning" (GHT) S A Hedlund, gøteborgskjøpmannen og donatoren Oscar Ekman samt Sigfrid Wieselgren, notarius ved rådhusretten og sønn av domprosten og avholdsforkjemperen Peter Wieselgren.

Det høytidelige åpningen av Göteborgs Högskola skjedde den 15. september 1891 i enkle, leide lokaler i hjørnet av Södra Vägen og Parkgatan (tidigere Realskolan eller den såkalte Schillerska skolan). Innvielsestalen ble holdt av kirkeminister Gunnar Wennerberg og elevantallet var 15 stykker. Allerede i 1899 i forbindelse med et nordisk lærermøte i Göteborg, ble de falleferdige lokalene kritisert og røster hørtes for at en egen bygning skulle gi skolen dens rette status og gjøre den mer synlig for allmennheten. Daværende rektor Johan Vising anså at det inte bara brast i bekvämlighet, hygien och värdighet utan att lokalerna även började bli för snålt tilltagna.

Etter at bystyret besluttet å bygge en ny bygning for bybiblioteket, bekostet med 200 000 kronor av Renströmfondet, der høyskolens rektor Vising hadde sittet som bygningskomitéens formann, tok diskusjonene om et nybygg fart. Det hele ble påskyndet ytterligere av at leiekontrakten for det gamle huset løp ut 1901. Høgskolens forrige gjenlevende grunnlegger og donator Oscar Ekman tilbød seg nå å bekoste hele bygningen. Rektor Vising fikk i oppdrag å gjøre en kostnadsberegning. Den stoppet på 450 000 kroner.

I sitt brev til Oscar Ekman den 6. januar 1901 skriver rektor Vising; "Om konsul Ekman vill giva högskolan det belopp 450 000:- som här är i fråga, är denna gåva så storartad och så vida över allt vad vi hittills vågat drömma om, att det ej kan falla oss in att begära någon som helst ökning av densamma och den är oss så kär och dyrbar, att det skall bliva vår bindande plikt att använda den så, som givaren bestämmer". Tre dager senere, den 9. januar, donerte Ekman summen til høgskolen under forutsetning at bystyret kostnadsfritt frigjorde en passende tomt.

Planarbeidet tok nå til og rektor Vising kom til å innta en ledende rolle ved planlegging og utformning av bygingen, ingen statlig myndighet var innblandet. De nærmeste forbildene var Lunds og Uppsalas universitetsbygninger fra 1882 respektive 1887.