Fysoklister er en anatomisk betegnelse på fisker som mangler forbindelse mellom svømmeblæren og svelget, slik at svømmeblæren kun fungerer som hydrostatisk likevektsorgan. Dette gjelder hos brorparten av beinfisk. Begrepet ble lansert av fysiologen Johan B. Steen og brukes både som en anatomisk beskrivelse og som en gruppebetegnelse (Physoclisti).[1]

Gassregulering i en lukket blære rediger

Gassen i svømmeblæren hos fysokliste fisk kommer fra oppløst gass i blodet. Tilførsel og tømming skjer via en spesielisert struktur i svømmeblæren, henholdsvis rete mirabilis (gass inn) og ovale (gass ut). Disse strukturene tillater også fisken å bruke oksygen lagret i svæmmeblæren til økt aktivitet i kortere tidsrom.[2] Denne formen for gassutveksling er ikke rask nok til å håndtere brå trykkforandringer, slik som når en fisk stiger raskt mot overflaten. Fysokliste fisker holder seg derfor ofte på jevn dybde.[3]

Evolusjon rediger

Forbindelsen til svelget finnes tidlige fosterstadier hos disse fiskene, men forsvinner i løpet av fosterutviklingen. Fisker med en slik kanal kalles fysostomer, og denne tilstanden er antatt å være den originale tilstanden for alle beinfisk.[4] Noen fisker, slik som åler er anatomisk sett fysostomer, men kan ikke utveksle luft gjennom kanalen og har en svømmeblære som fungerer som den hos fysoklister.

Mange fysokliste fisk, slik som piggfinnefisker kan være fysostome som yngel.[5]

Referanser rediger

  1. ^ Johan B. Steen (1970): The Nervous System, Circulation, and Respiration: The Swim Bladder as a Hydrostatic Organ. Fish Physiology, No 4, side 413-443
  2. ^ «Secretion Of Nitrogen Into The Swimbladder Of Fish. Ii. Molecular Mechanism. Secretion Of Noble Gases». Biolbull.org. 1. desember 1981. Besøkt 24. juni 2013. 
  3. ^ Korsøen, Ø.J. (2011). «Biological criteria for submergence of physostome (Atlantic salmon) and physoclist (Atlantic cod) fish in sea-cages» (PDF). Universitetet i Bergen. Arkivert fra originalen (PDF) 12. august 2017. Besøkt 3. november 2015. 
  4. ^ Fänge, R. (2005). «Gas exchange in fish swim bladder». Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology. 97: 111-158. Besøkt 3. november 2015. 
  5. ^ Rieger, P.W. (1996). «Direct Evidence of Physostomous Gas Bladder Inflation in Physoclistous Fish Larvae» (PDF). Fish egg: its biology and culture (symposium): 149-156. Arkivert fra originalen (PDF) 5. mars 2016. Besøkt 4. november 2015.