Fyrstespeil er en form for instruksjonsbok for herskere. Uttrykket sikter til en populær litterær sjanger som oppstod under den europeiske middelalderen og vedvarte til om lag 1700. Det finnes noen til dels svært lignende verker både fra Bysants og fra den arabiske verden.

Super Physicam Aristotelis, 1595

Ikke bare praktiske råd for herskeren blir tatt opp, men også teologiske, filosofiske eller etiske diskusjoner om tingenes tilstand.

Denne typen verker fantes også utenfor den middelalderske europeiske sfære. Det egyptiske «Lære for Merikare» datert til omkring år 2000 f.Kr., kan betraktes som en oldstidsforløper for fyrstespeilene. Et verk fra Kina kan også nevnes, Daodejing.

Eksempler på fyrstespeil i både snever og bredere forstand er Kongespeilet, det svenske Konungastyrelsen fra ca 1330, Via Regia, Kay Kawus' Qabusnama, det persiske Kalila wa-Dimna og imam Alis brevet til al-Ashtar.

Renessansens bidrag til denne litterære sjanger omfatter Erasmus av Rotterdams Institutio principis Christiani, Utdannelse av en kristen fyrste, fra 1516, og i formen også Niccolò Machiavellis Il principe (Fyrsten (1513) - skjønt det sistnevnte kan ha hatt som skjult siktemål å tilrettelegge for fyrstens fall.

Så sent som i 1740 skrev Fredrik den store av Preussen skriftet Anti-Machiavel, hvor han imøtegår synspunkter i Machiavellis verk, bl.a. med henvisning til at hvis kongen regjerer hensynsløst, så skades landet, for kongens adferd vil danne norm.

Litteratur rediger

 • Hans Hubert Anton: Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit (Bonner historische Forschungen 32), Bonn 1968
 • Hans Hubert Anton: Fürstenspiegel des frühen und hohen Mittelalters (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe 45), Darmstadt 2006, ISBN 978-3-534-14348-1; ISBN 3-534-14348-5
 • Wilhelm Berges: Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters (MGH-Schriften 2), Leipzig 1938 (Ndr.)
 • Angela De Benedictis (utg.): Specula principum (Ius commune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte - Sonderhefte - Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 117), Frankfurt a. M. 1999, ISBN 3-465-03009-5; ISSN 0175-6532
 • Blum, Wilhelm (Übers.): Byzantinische Fürstenspiegel (Bibliothek der griechischen Literatur 14). Stuttgart 1981. ISBN 3-7772-8132-8
 • Otto Eberhardt: Via regia. Der Fürstenspiegel Smaragds von St. Mihiel und seine literarische Gattung (Münstersche Mittelalter-Schriften 28), München 1977, ISBN 3-7705-1244-8
 • Hans Martin Klinkenberg: «Über karolingische Fürstenspiegel», i: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht; Bd. 7, 1956
 • Ann K.S. Lambton: «Islamic Mirrors for Princes», i: eadem, Theory and Practice in Medieval Persian Government. London. 1980. VI: 419–442.
 • Hans-Otto Mühleisen, Michael Philipp og Theo Stammen (utg.): Fürstenspiegel der Frühen Neuzeit (Bibliothek des deutschen Staatsdenkens 6), Frankfurt a.M./Leipzig 1997, ISBN 3-458-16701-3
 • Konstantinos D.S. Paidas: He thematike ton byzantinon "katoptron hegemonos" tes proimes kai meses Byzantines periodoy (398-1085). Symbole sten politike theoria ton Byzantinon, Athen 2005.
 • Konstantinos D.S. Paidas: Ta byzantina "katoptra hegemonos" tes ysteres periodoy (1254–1403). Ekfraseis toy byzantinoy basilikou ideodous, Athen 2006.
 • Günter Prinzing: «Byzantinische Fürstenspiegel», i: Kindlers Literatur Lexikon. 3. Auflage. Bd. 5 (2009) 812-813.
 • Günter Prinzing: «Beobachtungen zu "integrierten" Fürstenspiegeln der Byzantiner», i: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 38 (1988) 1-39.
 • J. Manuel Schulte: Speculum Regis. Studien zur Fürstenspiegel-Literatur in der griechisch-römischen Antike (Antike Kultur und Geschichte 3), Münster/Hamburg/London 2001, ISBN 3-8258-5249-0
 • Bruno Singer: Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation (Humanistische Bibliothek: Reihe 1, Abhandlungen 34), München 1981, ISBN 3-7705-1782-2
 • Roland M. Smith: «The Speculum Principum in Early Irish Literature», i Speculum 2 (1927): 411–45.

Eksterne lenker rediger