Fyrstegreve

Fyrstegreve var en adelstittel mellom greve og fyrste. Den ble av og til tildelt overhodet på en grevelig familie.

En fyrstegreves område ble vanligvis omtalt som grevskap, siden tittelen fyrstegreve ikke var knyttet til noe område. To unntak var fyrstegrevskapene (gefürstete Grafschaften) Görz og Tirol, som fikk tildelt denne hedersbetegnelsen av den tysk-romerske keiseren på hhv. 1400- og 1500-tallet.