Et fylgje, på norrønt fylgja («den som følger»), er en ånd eller vette, enten usynlig eller i form av et dyr, som ifølge nordisk folketro følger hver enkelt menneske. Hvilket dyr som fulgte en, ble bestemt av personligheten til mennesket; dets alter ego. En som var krigersk eller opprørsk var det mest sannsynlig hadde et dyr som gjenspeilet nettopp det, eksempelvis en ulv eller bjørn. Var det en som derimot var rolig og tålmodig, kunne fylgjen være en hjort.

Andre følgeånder eller usynlige hjelpeånder er ham, varadyr, hamingja, og vardøger.

Se ogsåRediger

  • Genius, personlig verneånd i romersk mytologi
  • Skytsånd, ånd som beskytter et bestemt menneske