Furnesfjorden er en arm av Mjøsa i Ringsaker og Hamar kommuner i Innlandet. Innenfor Framnes med Framnesbrua (fylkesvei 212) heter fjorden Botsenden etter «botnen» av fjorden.[1] Botsenden er under 20 meter dyp (NVEs dybdekart viser ikke 20-meters koter innenfor Framnes). Ved Langodden er det mellom 60 og 80 meter på det dypeste.[2] Vannkvaliteten i Furnesfjorden har vært overvåket sammen med resten av Mjøsa etter tiltak for å bedre vannkvaliteten fra omkring 1980. På 1970-tallet ble det registrert stor oppblomstring av alger og bakterier i fjorden på grunn av forurensing (overgjødsling). Høst og vår er vanntemperaturen nokså lik fra overflaten til bunnen, mens om sommeren stiger overflatetemperaturen til 13-16°C og opp til 20°C innerst i Furnesfjorden. Om sommeren kan vind og strøm føre til store forskjeller i overflatetemperature mellom ulike deler av Mjøsa. Når innsjøen er islagt er vannmassene mer i ro og temperaturen stiger fra overflaten til omkring 4°C i dypet. Innerste delen av Furnesfjorden fryser ofte til i desember (og der kan den bli liggende til mai), mens resten av Furnesfjorden normalt blir islagt i januar. Omkring 1900 var omfattende fiske av sik i fjorden.[3]

Ved Pellervika innerst i Furnesfjorden går veien fra Brumunddal ut mot Nes.

Referanser rediger

  1. ^ Fredheimkretsen i Ringsaker. Bygdebok i miniutgave ved 100-årsjubileet. Utgitt av Fredheim skolekrets, 1991.
  2. ^ Dybdekart over Mjøsa Arkivert 22. desember 2015 hos Wayback Machine., NVE, udatert.
  3. ^ Nashoug, Ole (1999). Vannkvaliteten i Mjøsa, før og nå. Mjøsovervåkingen gjennom 25 år. Brumunddal: Styringsgruppa for overvåking av Mjøsa. 

Kilder rediger

  • Norgeskart, oppslag hos Kartverket 15. desember 2015