Fuktig subtropisk klima

Fuktig subtropisk klima er varmt og fuktig om sommeren og kjølig eller mildt om vinteren. Nedbørsmengdene er mer eller mindre jevnt fordelt gjennom året. Det er mange områder som faller inn under denne klimasonen, og uttrykket «subtropisk» kan være misvisende for vinterklimaet i de kjøligere områdene innenfor sonen. Vinternedbør, av og til som snø, får man i forbindelse med store lavtrykkssystemer som vestavinden fører fra vest mot øst. Nedbøren om sommeren kommer stort sett i forbindelse med tordenvær og av og til i forbindelse med tropiske stormer eller tropiske sykloner. Fuktig subtropisk klima finner man på sørøstsiden av alle kontinentene med unntak av Antarktis, hovedsakelig mellom 24 og 37 ℃. De årlige normale ekstremtemperaturene er hovedsakelig mellom −12 og 43 ℃, men dette kan variere stort fra sted til sted.

Fuktig subtropisk klima

Europa rediger

Det er hovedsakelig i sørlige deler av Europa med avgrensning til de dominerende sonene med middelhavsklima, at man finner denne typen klima. Det er områdene fra Posletta i Nord-Italia og sørøstover gjennom Slovenia og Kroatia. Nedbør om sommeren kommer i mye større mengder enn i middelhavsklimaet, og vintertemperaturene er bare like over frysepunktet. Denne klimatypen er som finnes i enkelte områder langs svartehavskysten i den europeiske delen av Russland og Tyrkia, i Romania og Bulgaria. I Bulgaria og Romania er det uklare skiller mellom soner med fuktig subtropisk klima og soner med fuktig kontinentalklima.

Asia rediger

Denne klimatypen dominerer den østlige og sentrale kysten av Kina, hovedsakelig mellom elvene Huang He og Chang Jiang, i tillegg til sørlige deler av Sør-Korea og lavlandet i Japan. I Japan er det uklare skiller mellom soner med fuktig subtropisk klima og soner med fuktig kontinentalklima, særlig i de sørlige områdene og i forskjellige høyder. I Sørvest-Asia forekommer denne klimatypen i Georgia og Tyrkia langs Svartehavet, i Aserbajdsjan og den nordlige kysten av Iran langs Det kaspiske hav. Men denne klimatypen i Georgia, Tyrkia og Aserbajdsjan grenser til maritimt klima.

Sør-Amerika rediger

I Sør-Amerika forekommer denne klimatypen i Pampas i Argentina og Paraguay, Uruguay og sørlige områder av Brasil.

Afrika rediger

I Afrika forekommer denne klimatypen bare lengst sørøst på kysten av Sør-Afrika, inkludert Durban og nordover til de aller sørligste områdene av Mosambik.

Australia rediger

I Australia er det en smal sone nord i New South Wales og på kysten av Queensland med denne typen klima. Nord for Brisbane blir klimaet regnet som tropisk.

Nord-Amerika rediger

Denne typen klima dominerer Sørstatene i USA, med avgrensning mot tropisk savanneklime i sørlige Florida, steppeklima mot vest og Fuktig kontinentalklima mot nord.