Fuglerede

For orkidéen fuglerede, se Fuglerede (blomst)

Et fuglerede eller fuglereir er et rede som fuglene bygger i hekketiden for å legge egg og ruge eggene ut til kyllinger. Redet blir også brukt i den perioden ungene ikke kan klare seg på egen hånd og må mates av foreldrene.

Et kurvformet rede

Redene kan være svært enkle, men også svært kompliserte og kunstferdige. Hos noen fuglearter er begge foreldrene sammen om å bygge redet, hos andre bygger hannen (som en del av kurtisen) flere reder som hunnen kan velge mellom.

GalleriRediger