En frivilligsentral (tidligere frivillighetssentral) eller nærmiljøsentral er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.

Sentralen utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen. Sentralen skal også være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige i lokalmiljøet. I motsetning til de tradisjonelle humanitære frivillige organisasjonene opererer frivillighetssentralene ikke med medlemskap, men har inntekter fra stat og kommune.

Pr april 2023 er det 491 frivillighetssentraler fordelt på 323 kommuner i Norge. Kulturdepartementet (KUD) har forvaltningsansvaret for det statlige driftstilskuddet til sentralene.

Eierskap

rediger

Frivilligsentraler kan ha forskjellige eierformer. Sentralen kan eies av en eller flere juridiske personer. Dersom flere juridiske personer oppretter en sentral kan det stiftes som forening, et andelslag eller en stiftelse. I dag er frivilligsentralene ordnet i fem eierformer; foreningssentraler, menighetssentraler, andelslag, stiftelser og kommunale sentraler.

Eksterne lenker

rediger