Friholmen

en av de syv holmene byen Arendal er bygd på

Friholmen er en av de 2 største av syv holmer byen Arendal er bygd på. Friholmen ligger i dag innenfor Pollen, midt i Arendal sentrum, og var inntil den siste bybrannen på 1860-tallet rent fysisk en holme, med kanaler på to sider, og havneområdene Kittelsbukt på den ene side og Pollen på den andre. På denne tiden var Arendal torv en indre havn med navnet Indre Poll. Friholmen og Tyholmen var også atskilt ved en kanal, og denne kanalen eksisterte fortsatt på begynnelsen av 1900-tallet.

Thommesengården ligger på Friholmen ved Pollen midt i Arendal sentrum

All bebyggelse på Friholmen er murhus, alle oppført omkring 1870, etter den siste store bybrannen. Thommesengården er den meste kjente av kjøpmannsgårdene på Friholmen.

Kirkegaten er en av de mest markante gatene på Friholmen, og en annen av gatene på Friholmen heter, naturlig nok, Friholmsgaten.