Thommesengården

Koordinater: 58°27′37″N 8°46′02″Ø

Thommesengården er en kjøpmannsgård i KirkegatenFriholmen i Arendal sentrum. Gården er oppført etter den store bybrannen i 1868, og var klar til innflytting i 1872. Kjøpmannsgården var sentrum for virksomheten til Handelshuset Thommesen - Smith. Virksomheten omfattet bl.a. skipsrederi, skipsbyggeri og tømmerhandel.

Thommesengården ligger på Friholmen ved Pollen midt i Arendal sentrum

Det var Hanne Marie Dorothea Thommesen (født Aalholm), enke etter Thor Thommesen som lot huset bygge. I første etasje var kontorene for handelsvirksomheten, i 2. og 3. etasje var bolig for familien og i fløybygningen var det blant annet stall for hester.

Arkitekt for gården var Nestor Georgius Thomassen i Christiania. Han var utdannet i München og Berlin, og tegnet skolebygninger og villaer i Christiania. De beste fagfolk ble engasjert i arbeidet med Thommesengården, bl.a. det italienske stukkatørfirmaet Brødrene Guidotti.

I 1979 – 1983 ble gården restaurert etter undersøkelser av Riksantikvaren. Fasaden ble malt i sine opprinnelige farger, og nesten alle gipsornamentene ble fornyet. Innvendig dekor ble kopiert, blant annet i trapperommet. Malermester Giovanni Sabadelli sto for dekormalingen. Firmaet Drange & Aanensen Arkitektkontor sto for restaureringen.

I 1990 fikk gården Aust-Agder fylkes bygningsvernpris.