Åpne hovedmenyen

Fredsinnsatsgruppen (FIG) i Sivilforsvaret består av 22 menn/kvinner. Hensikten med denne oppsetningen er å gi kommunene tilbud om statlig støtte i forbindelse ved ulykker og ekstraordinære hendelser i fredstid. Det er 119 FIG-grupper spredt utover landet.

Mannskapene gis tre ukers grunnopplæring ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum og øves lokalt to dager og to kvelder i året. Alle mannskapene får opplæring innen førstehjelp, utvendig brannslokking, teknisk redning, orden, samband og ettersøk etter personer. Den tverrfaglige opplæringen sikrer at en dekker de tjenester som etterspørres. Befal/leder gis ytterligere opplæring gjennom befalskurs.

FIG brukes ved branner, skogbranner, større trafikkulykker, naturkatastrofer, oljevernaksjoner, leteaksjoner, evakuering og materiellbistand.

Avdelingen settes i innsats etter henvendelse til Sivilforsvarets distriktskontor fra politi/lensmann, brann- og helsevesen. Alternativt 110, 112 eller 113.

FIG har en utrykningstid på 30-60 minutter. Dette skyldes at tjenestepliktige har hjemmevakt. Sivilforsvaret tar ikke betalt, heller ikke ved feilaktige utkallinger.

Eksterne lenkerRediger