Åpne hovedmenyen

Freden i Praha var en fredsavtale som endte den østerriksk-prøyssiske krig. Traktaten ble underskrevet den 23. august 1866, og i avtalen overlot Østerrike Schleswig-Holstein til Preussen. Preussen annekterte Hannover, Nassau, Kurhessen og Frankfurt am Main, og det tyske forbund ble oppløst og erstattet med det nordtyske forbund. En plan om et sørtysk forbund falt bort, men de sørtyske statene inngikk en forsvarsallianse med Det nordtyske forbund. Freden førte til at Østerrike ble isolert fra Tyskland.[1]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Tysk-østerrikske Krig. (2017, 29. september). I Store norske leksikon. Hentet 17. oktober 2017 fra https://snl.no/Tysk-%C3%B8sterrikske_krig.